2009_07_12 Havumittari (Hylaea fasciaria) (Kajaani, Soidinkatu)