2007_05_27 Ruutupirkko (Propylaea quatuordecimpunctata) (Kajaani, Kylmä)