2005_06_29 Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) (Jämsä, Halli)