2005_07_25 Viitamittari (Itame brunneata) (Jämsä, Halli)