2005_07_26 Järvikoisa (Nymphula stagnata) (Jämsä, Halli)